Tarieven

Bel direct: 06 - 23 919 337

Zo gaat het bij het CBR praktijkexamen


Nieuw onderdeel: Zelfstandig route rijden 

Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het ‘zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd:

  • naar een oriëntatiepunt rijden dat niet vooraf vastligt, maar dat de kandidaat wel kent, óf kan zien;
  • meerdere routeopdrachten tegelijk (clusteropdracht), gecombineerd met de blauwe ANWB-borden;
  • met behulp van een navigatiesysteem.

Verklaring van rijvaardigheid
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als jouw rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Verklaring van geschiktheid
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op jouw rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Je rijbewijs

Je rijbewijsdocument krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat de verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRR).

Rijbewijs

Contactgegevens

Havenstraat 104
7887 BS Erica

Tel: 06 - 23 919 337
Email: info@rijschoolsijmons.nl